Regulamin użytkownika gier SALAGAME
 • ZASTOSOWANIE

  Przeczytaj uważnie wszystkie warunki umowy. Akceptacja ich jest warunkiem użytkowania produktów SALAGAME (niezależnie od tego czy dokonujesz płatności, czy nie). Jeśli nie zgadzasz się z którymś z warunków, nie akceptuj ich i nie używaj produktów SALAGAME. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące warunków umowy, skontaktuj się z nami poprzez e-mail i nie korzystaj ze strony dopóki nie zaakceptujesz w pełni wszystkich warunków wynikających z umowy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków umowy w celu przystosowania ich do aktualnych przepisów prawnych, regulacji polityki bezpieczeństwa, obowiązujących wytycznych oraz kodeksu praktyk, zmian technicznych w produktach SALAGAME, a także w celu poprawienia ich przejrzystości i spójności. Prosimy o sprawdzanie zmian w umowie za każdym razem, gdy korzystasz z naszych produktów.

 • TWOJE KONTO

  Aby korzystać z produktów SALAGAME należy stworzyć konto na naszej stronie. Posiadacze zweryfikowanych kont otrzymują na czas członkostwa niewyłączną, niezbywalną licencję do korzystania z produktów SALAGAME oraz pobierania naszych aplikacji i korzystania z nich, a także łączenia się z naszymi serwerami wyłącznie w celu korzystania z naszych produktów zgodnie z warunkami. Użytkownik nie może stworzyć nazwy konta naruszającej prawa osób trzecich, sugerującej, że jest on pracownikiem SALAGAME, celowo mylącej lub obraźliwej, rasistowskiej, wulgarnej, bezprawnej lub w inny sposób nieodpowiedniej. Zastrzegamy sobie prawo oceny nazw kont wedle własnego uznania, zmiany nazw kont oraz podejmowania tego typu czynności, które uważamy za słuszne. Użytkownik zgadza się pilnować bezpieczeństwa swojego hasła i nie ujawniać go. By zapewnić sobie bezpieczeństwo swojego hasła chroń swój komputer przed wirusami. Jesteś zobowiązany używać hasła według zasad ustalonych na naszej stronie. Pracownicy SALAGAME nigdy nie poproszą Cię o podanie hasła. Jeśli podejrzewasz, że ktoś ukradł Ci hasło lub zdobył dostęp do Twojego konta, odzyskaj hasło klikając w link "Odzyskiwanie Hasła" na naszej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek strat, nie zwrócimy Ci jednak pieniędzy ani nie udzielimy żadnej rekompensaty. Funkcje konta mogą zostać na różne sposoby ograniczone: poprzez zablokowanie, tymczasowe lub stałe zamknięcie, bądź wyciszenie. W przypadku wyciszenia konta, użytkownik może kontynuować grę lecz nie ma dostępu do czatu. W przypadku zamknięcia konta, nie można odzyskać do niego dostępu.

 • ZAKUPY I ZWROTY

  By korzystać z niektórych możliwości produktów SALAGAME musisz dokonać zakupu. Jeśli zamierzasz dokonać zakupu, upewnij się, że wszystkie podane przez Ciebie informacje są prawdziwe (m.in. numer karty kredytowej i data upływu jej ważności oraz inne dane potrzebne do zrealizowania płatności), a w przypadku użytkowników niepełnoletnich - zgoda rodzica lub opiekuna. Poprzez zgłoszenie chęci dokonania płatności, wyrażasz zgodę na uiszczenie wszystkich wymaganych opłat, w tym podatków. Poprzez złożenie zamówienia, wyrażasz chęć zakupienia konkretnych produktów SALAGAME. Następnie zamówienie zostaje zaakceptowane i zawiązuje sie kontrakt wiążący obie strony. SALAGAME wysyła wówczas wiadomość potwierdzającą dokonanie wpłaty na podane konto mailowe użytkownika lub jego skrzynkę odbiorczą w grze. Zamówienia zostają natychmiast wysłane, automatycznie po wpłynięciu zapłaty. Poprzez upoważnienie nas bądź odpowiednich serwisów do pobrania danej kwoty z twojej karty kredytowej lub urządzenia mobilnego, rozumiesz i akceptujesz, że kwota ta nie podlega zwrotom nawet w przypadku usunięcia konta z jakiegokolwiek powodu, rozwiązania tej umowy, likwidacji sklepu w grze oraz waluty i/lub wstrzymania usług. Istnieje jednak możliwość otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku niedostarczenia zakupionego za nią produktu. Rozumiesz, że możemy zawiesić lub zlikwidować Twoje konto, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie pobrać kwoty z Twojej karty kredytowej po otrzymaniu od Ciebie upoważnienia. W takim przypadku zobowiązujesz się natychmiast dokonać przelewu danej kwoty inną kartą kredytową lub za pomocą innej metody. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty związane ze zleceniem przelewu pobierane przez Twój bank. Zastrzegamy sobie prawo ograniczenia, bez uprzedniego powiadomienia, ilości zamówionego przedmiotu lub odmowy udostępnienia danych przedmiotów. Przed zaakceptowaniem kupna przedmiotu może być konieczna weryfikacja pewnych danych koniecznych do zrealizowania zakupu tego przedmiotu. Cena oraz dostępność danego przedmiotu może ulegać zmianom bez uprzedzenia. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać zakupionych przedmiotów lub dokonywać na nich innych transakcji. To samo tyczy się informacji i danych zawartych w grze osobom trzecim lub jakiejkolwiek instytucji, w tym aukcji internetowych lub w zamian za jakiekolwiek przedmioty wartościowe lub pieniądze. SALAGAME nie zaakceptuje transferu kont założonych na stronie SALAGAME. Nie wolno nabywać, sprzedawać, dawać w prezencie ani zamieniać kont, a także składać oferty nabycia, sprzedaży, dania w prezencie ani dokonania zamiany kont. Wszelkie takie próby zostaną unieważnione. SALAGAME zastrzega sobie prawo do dokonania zmian i aktualizacji zasad gry oraz pakietów w grze, w związku z którymi użytkownikom nie przysługuje zwrot pieniędzy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wielkości opłat i zasad ich dokonywania w dowolnym czasie, a także obciążania użytkownika opłatą za nieautoryzowane korzystanie z zakupionych przez niego produktów i usług przez osoby trzecie.

 • FUNKCJONOWANIE PRODUKTÓW SALAGAME

  Obowiązujemy się zrobić co w naszej mocy, by ulepszać obsługę produktów SALAGAME i naprawiać wszystkie błędy w możliwie najkrótszym czasie. Mamy prawo zawiesić produkty SALAGAME na czas naprawy i ulepszania, lub z innych technicznych powodów bez uprzedniego poinformowania. Postaramy się, by każda przerwa w dostawie produktu SALAGAME trwała jak najkrócej. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w dostawie produktów wynikające z niezależnych od nas powodów. Nie możemy zagwarantować, że produkty SALAGAME będą działać na danym komputerze, że będą zgodne z jego oprogramowaniem oraz że nie wystąpią problemy z łączem internetowym. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wyżej wymienione sytuacje.

 • ZASADY

  Musisz podporządkować się do aktualnej wersji regulaminu każdego z produktów SALAGAME, wliczając w to zasady gry.

 • INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA
  Jeżeli nie ukończyłeś 13 roku życia, możesz stworzyć konto, ale nie będziesz miał możliwości ujawniania swoich danych osobowych w grze oraz na stronie. Jeśli wykryjemy, że dane osobowe pochodzą od użytkownika poniżej 13 roku życia, zostaną one automatycznie usunięte. Zalecamy, aby rodzice lub opiekunowie założyli konto i grali wspólnie z dzieckiem. Wielu rodziców i opiekunów wyraziło zadowolenie z takiego rozwiązania. Jeśli nie ukończyłeś 13 roku życia a dokonujesz zakupu naszych produktów, składasz tym samym obietnicę, że uzyskałeś zgodę od rodziców bądź opiekunów, by używać produktów SALAGAME zgodnie z naszymi warunkami umowy i zasadami postępowania. Możemy zablokować każde konto, jeżeli mamy powody podejrzewać, że taka zgoda nie została wyrażona. Jeśli nie ukończyłeś 18 roku życia a dokonujesz zakupu naszych produktów, składasz tym samym obietnicę, że uzyskałeś zgodę od rodziców bądź opiekunów, by używać produktów SALAGAME zgodnie z naszymi warunkami umowy i zasadami postępowania. Możemy zablokować każde konto, jeżeli mamy powody podejrzewać, że taka zgoda nie została wyrażona. Jeśli rodzice bądź opiekunowie poinformują nas, że ich dziecko podało fałszywe informacje na temat wieku podczas rejestracji, mamy prawo zablokować konto po uprzednim zweryfikowaniu tej informacji.
 • BEZPIECZEŃSTWO / NADUŻYCIE

  Przed skorzystanie z produktu SALAGAME użytkownik powinien zapoznać się z Warunkami Postępowania. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania oraz podjęcia odpowiednich działań w przypadku, gdy produkty SALAGAME zostaną użyte w sposób nieodpowiedni (m.in.: w przypadku publikowania budzących zastrzeżeń materiałów podczas korzystania z czatu). Nie możemy zagwarantować jednak, że żaden produkt SALAGAME nie będzie zawierał nieodpowiednich treści, oraz że zostanie przez nas usunięty lub zmodyfikowany. Nie możemy zagwarantować również, że użytkownicy będą przestrzegać naszego regulaminu i zachowywać się zgodnie z zawartymi w nim warunkami. Jeśli spotkałeś się z nieodpowiednim lub obraźliwym zachowaniem możesz zgłosić problem naszemu konsultantowi lub poszukać pomocy u rodziców/opiekunów bądź prawników. Jeśli problem nie ustaje i nie jesteś usatysfakcjonowany z otrzymanej pomocy, musisz zrezygnować z używania produktów SALAGAME.

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Więcej szczegółów na temat użytkowania swoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

 • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  SALAGAME® i jej gry są zastrzeżonymi znakami towarowymi SALAGAME Limited w Chinach. Nie wolno Ci modyfikować, dekompilować ani poddawać inżynierii wstecznej żadnego z produktów i oprogramowania SALAGAME (za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawne). Nie wolno Ci używać zmodyfikowanej wersji oprogramowania klienta lub udzielać na nią sublicencji. Nie wolno Ci wprowadzać żadnych zmian do produktów SALAGAME, które mogą być użyte przez innych graczy (w tym: zamienne lub zmodyfikowane oprogramowanie klienta, emulator serwera). Materiały dodane przez nas do produktów SALAGAME (wszystkie informacje, oprogramowanie, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięk i obraz video) są chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej nas samych lub naszych partnerów biznesowych/ dostawców/ reklamodawców. Nie wolno Ci używać tych materiałów ani produktów SALAGAME w sposób inny niż zgodnie z podanymi warunkami i tylko w celach osobistych (t.j. niekomercyjnych). Wyrażasz zgodę na to, że własność intelektualna oraz inne prawa dotyczące roli w grze, konta oraz przedmiotów są i zawsze pozostaną naszą własnością. Czatując lub udostępniając jakiekolwiek materiały w produktach SALAGAMEudzielasz nam niewyłącznej, trwałej, globalnej i nieobciążonej licencji na użycie i/lub modyfikowanie tych materiałów w dogodny dla nas sposób. Udostępniając materiały w naszych produktach udzielasz nam niewyłącznej, trwałej, globalnej i nieobciążonej licencji na użycie i/lub modyfikowanie tych materiałów w dogodny dla nas sposób. Zgadzasz się zrzec się wszelkich praw autorskich w zakresie przewidzianym przez prawo oraz nie podejmować prób wycofania materiałów oraz nie ubiegać się o zapłatę za nie. Ponadto gwarantujesz, że jesteś wyłącznym właścicielem praw autorskich i nie naruszasz praw autorskich osób trzecich.

 • ROZWIĄZANIE UMOWY

  W przypadku rezygnacji z konta SALAGAME lub naruszenia Warunków Umowy stracisz prawo do wszystkich płatności jakich dokonałeś. Akceptujesz i potwierdzasz, że nie jesteś uprawniony do jakichkolwiek refundacji i zwrotów kosztów, które zostały poniesione przed rozwiązaniem umowy. Zgadzasz się i potwierdzasz, że jeśli Twoje konto i prawo do użycia produktów SALAGAME zostanie z jakiegoś powodu rozwiązane przez SALAGAME, nie jesteś uprawniony do refundacji kosztów poniesionych na rzecz produktów SALAGAME oraz że tracisz niewykorzystany czas dostępu w momencie rozwiązania umowy.

 • PODMIOTY TRZECIE

  Produkty SALAGAME mogą zawierać linki do stron internetowych lub innych technologii dostarczanych przez podmioty trzecie takich jak strony/technologie, które umożliwiają Ci dokonywanie płatności określonymi metodami płatniczymi oferowanymi przez podmioty trzecie.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

  Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za żadne straty i szkody spowodowane przez nas lub naszych pracowników i agentów w sytuacji, gdy (a) nie nastąpiło naruszenie obowiązków prawnych, jakie my, nasi pracownicy i agenci zadeklarowaliśmy wobec użytkownika, (b) strata bądź szkoda nie są logicznym rezultatem naruszenia obowiązków prawnych, (c) strata bądź szkoda ma wymiar biznesowy. Użytkownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za szkody i straty, jakie spowoduje poprzez złamanie zasad tej umowy lub niewłaściwe korzystanie z produktu SALAGAME.

 • NASZE PRAWA

  13.1 Jeżeli mamy podstawy do stwierdzenia, że niniejsze zasady mogły zostać naruszone, lub gdy istnieje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa naszej firmy, produktu SALAGAME, innych graczy lub osób postronnych, możemy zablokować (na wyżej wymienione sposoby) poszczególne lub wszystkie konta założone w produktach SALAGAME, które według naszej oceny są powiązane z osobą odpowiedzialną za złamanie zasad. Takie działania mogą skutkować stratą zgromadzonych na koncie środków i/lub pieniędzy użytych w celu odsprzedania przedmiotu w grze, dokonania zamiany kont, lub innych niedozwolonych czynności. Aby przeciwdziałać łamaniu zasad i zapewnić bezpieczeństwo SALAGAME, naszych produktów, innych użytkowników i osób postronnych, możemy monitorować grę ręcznie lub automatycznie, dokonywać cenzury (w tym odrzucenia lub usunięcia dowolnych treści) i/lub przechowywać historię czatów publicznych i prywatnych we wszystkich produktach SALAGAME. 13.2 Mamy prawo przenieść część lub całość praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy po uprzednim zapewnieniu nienaruszalności wynikających z niej praw użytkownika. Ponieważ osobiście związujesz niniejszą umowę, nie masz prawa przenieść wynikających z niej praw i obowiązków bez uprzedniego otrzymania naszej pisemnej zgody.

 • OGÓLNE

  Żaden z zapisów Regulaminu nie pozbawia Cię przysługujących Ci ustawowo praw. Nagłówki mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące. Jeśli zaniechamy egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, zaniechanie to nie powstrzyma nas przed egzekwowaniem tych (lub podobnych)postanowień w późniejszym terminie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest uznane za sąd za nieważne, zgadzamy się by sąd dokonał próby rozpatrzenia intencji stron zawartej w tym postanowieniu oraz że inne postanowienia pozostają w pełni mocy. Osoby nie będące stronami tej umowy nie mają prawa egzekwować żadnych jej warunków. Warunki Umowy podlegają prawu Chińskiemu i wszelkie spory ich dotyczące będą rozsądzane według litery prawa Chińskiej Republiki Ludowej.

 • PYTANIA, KOMENTARZE ORAZ SKARGI

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi dotyczące tej strony, skontaktuj się z naszym działem wsparcia.