آشنایی با تاور کرین و انواع آن ID: 228366690
آشنایی با تاور کرین و انواع آن
seoupdate 2021-05-11 15:20

انواع تاور کرین شرکت ونوس کرین


تاور کرین خود نصب شونده یا خود کششی

این نوع تاور کرین ، سرعت نصب سریعی نسبت به سایر مدل ها دارد و همچنین قابلیت و تواناییا حمل ن.

این دستگاه قدرت پیش ران و نصب و راه اندازی خود را از ژنراتور و موتور مخصوص خود میگیرد که درون سیستمش قرار دارد و کمک زیادی در قدرت مانور و ارائه خدمات مکند.

تاور کرین کمک نصب شونده یا کمک کششی

منبع تغذیه انرژی حرکتی این مدل تاور کرین ها منبع بیرونی یا همان برق میباشد.این دستگاه مانند مدل خود نصب شونده توانایی جابجایی خودکار بار را ندارد و باید به وسیله سیستم حمل شونده مخصوص خود, حمل و نقل انجام شود.

این نوع تاور کرین ها دارای ابعاد و جسه بزرگی هستند و برای جابجایی اجسام بزرگ و سنگین در ارتفاعات از آنها استفاده میشود.


You are not logged in!

Only registered memebers can reply to this topic. Please login to reply.